Kunder2018-12-20T13:52:58+00:00

KUNDCASE: DET HÄR SÄGER VÅRA KUNDER OM OSS

SIV CARRAS

Förskolechef, Västerås stad

”Med Mentor upplever jag att jag fått en annan relation med mina medarbetare, en bättre relation. Reflektionsloggen lyfter sådant som annars gått förbi och skapar stoff till det fysiska mötet. Mentor göder och föder det personliga mötet. Det är befriande att på måndagsmorgonen plocka fram ordmolnet.”

FÖRSKOLELÄRARE

Västerås stad

”Jag upplever att min chef på bara dessa få veckor ser mina tankar, min oro jag känner, hjälper mig med problemlösningar och vägleder framåt. Att veta att min chef är närvarande, att hon ser mig, att få feedback på hur man kan tänka vid problem eller få feedback att man är på rätt spår är helt fantastiskt.”

FREDRIK LENNMYR

Överläkare/Verksamhetschef Thoraxkliniken, Akademiska sjukhuset Uppsala

”En av styrkorna med Mentor är att vi digitalt kan öka tillgängligheten mellan medarbetare och chef och även öka intensiteten i dialogen. På så sätt hoppas vi kunna öka delaktighet och även tydliggöra våra chefers engagemang. Dessutom blir dialogen dokumenterad. Mentor kan visualisera stämningen i en grupp så att jag som chef kan överblicka över tid hur organisationen mår”

HELÉNE HEMLIN

Försäljningschef, Länsförsäkringar Bergslagen

”Jag upplever nu att vi äntligen har hittat ett strukturerat sätt att coacha våra medarbetare, vi har lyckats skapa en tydlig målbild på hur en bra säljare ska jobba och sedan efter att satt målbilden skapat en utvecklingsplan så vi på ett enkelt sätt kan följa våra medarbetare hur de utvecklas i deras roller som säljare.”

ETT URVAL AV VÅRA KUNDER

Vi är stolta över att ha förmånen att arbeta med ett brett spann av kunder. Mentor handlar inte om vilken bransch du befinner dig i. Mentor passar alla branscher eftersom Mentor handlar om människan i branschen.

Vi vet att ni vill vara en engagerad arbetsplats. Men det är skillnad på att vilja och att göra. Mentor är branschöverskridande och finns för att förenkla era processer så ni kan lyckas med era strategier.

LADDA NER APPEN
LOGGA IN