Hem2019-01-07T14:50:19+00:00

MENTOR & MÄNNISKAN I BRANSCHEN

Vi jobbar inte med administration. Vi jobbar med utveckling av människan i branschen. När grunden till Mentor skapades låg fokus på att förenkla säljprocesser genom kommunikation och tydliga mål. Vi använde Mentor på flera säljorganisationer. Det som hände när målen blev tydliga och strukturerad kommunikation infördes var att medarbetarnas engagemang ökade och medarbetaransvar skapades. Individen blev intresserad av att utvecklas tillsammans med organisationen. Medarbetaren kände sig sedd och viktig. När vi sedan testade Mentor på organisationer som inte jobbade med traditionellt sälj såg vi samma trender. Engagemanget ökade. Vi kunde konstatera att vi hade skapat en digital resurs som inte handlar om vilken bransch människan befinner sig i. Mentor handlar om människan i branschen

.

EN DIGITAL RESURS

Appen och it-verktyget Mentor består av modulerna reflektion, utveckling och coachning och passar er oberoende vilken ledarskapsmodell ni följer. Mentor är egentligen ingenting nytt. Det förenklar bara det ni redan vet. Att framgång skapas av engagerade medarbetare, måluppfyllelse och att kärnan är transparens. Vår vision är att alla organisationer ska utvecklas genom hållbart engagerade medarbetare.

Mentor bygger på grundstenarna nedan:

PERSONLIGA MÅL

Utvecklas mot organisationens mål. Mentor hjälper dig låta dina medarbetare ta ansvar för sin egna utveckling i arbetet och skapar ett medarbetaransvar.

VERKSAMHETSMÅL

Skala ned verksamhetens stora mål på individnivå och få statistik på hur ni ligger till. Nio av tio verksamhetsstrategier genomförs aldrig. Detta vill vi ändra på!

REFLEKTION

Reflektera i Mentor. När vi reflekterar går vi ned i varv och vi tydliggör vardagen runtomkring oss. Detta minskar stress och gör att vi får mer kontroll över vår vardag.

FEEDBACK

Ett grundbehov hos människan är att bli sedd och bekräftad. Genom Mentor ger du enkelt feedback till dina medarbetare och skapar grunden till en framåtsträvande feedbackkultur.

COACHNING

Att uppnå ett coachande ledarskap är lättare sagt än gjort. Hur hinner man om man inte har förutsättningarna? Med Mentor  jobbar du enkelt med ett coachande ledarskap.

UTVÄRDERINGAR

Mentor utvärderar och ger er statistik på vad ni är bra på och visar tydligt vad ni kan bli bättre på – om det så handlar om er arbetskultur eller er kompetens inom ett specifikt område.

NOTERINGAR

Säkerställ att ni dokumenterar viktiga möten och händelser. Detta är bra både för dig som arbetsgivare och för dig som arbetstagare och följer standarder enligt GDPR och iso 9000.

ORDMOLN

Få en mini-medarbetarundersökning på veckobasis. Skillnaden från en traditionell enkät är att Mentors ordmoln blir utan standardiserade frågor så ni kan undvika standardiserade svar.

MIN MENTOR

UTVECKLA DITT LEDARSKAP

Visste du att 70% av en individs utveckling ligger i reflektion? Att engagerade medarbetare löper mindre risk att bli sjukskrivna? Att millennials snart står för 50% av arbetsmarknaden? Eller att en oengagerad medarbetare kostar ett företag i snitt 3.2 miljoner kr per år?

Vi vill vara bäst på ledarskap därför håller vi oss ständigt uppdaterade i allt som rör ämnet. Här kan du läsa om trender kring ledarskap och ta del av tips kring hur du kan utveckla ditt ledarskap!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

MENTOR, UPPFÖLJNING FÖR UTVECKLING

KONTAKTA OSS

Vi vill svara på alla dina frågor. Stort som smått. Kontakta oss redan idag så lovar vi att berätta mer om vår app och hur den skulle kunna appliceras på din arbetsplats.

Kontakt

FN’s globala mål. Nedan ser du vilka av de 17 globala målen ert företag uppfyller genom att använda HR2 Mentor!

Vi vet att ni vill vara en engagerad arbetsplats. Men det är skillnad på att vilja och att göra. Mentor är branschöverskridande och finns för att förenkla era processer så ni kan lyckas med era strategier.

LADDA NER APPEN
LOGGA IN